Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

26 datasets found

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií SAMRS formou Finančnej...
csv
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) – Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií ÚSŽZ na účely financovania aktivít...
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje zoznam elektronických konzulárnych služieb poskytovaných na zastupiteľských úradoch SR.
csv
Dataset poskytuje zoznam multilaterálnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informáciu o úradných hodinách podateľne a útvarov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej...
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych...
csv

You can also access this registry using the API (see API Docs).

Get involved