Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Podriadené organizácie

Popis

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


Additional Info
Field Value
Last Updated September 28, 2022, 10:32 (+0200)
Created September 13, 2022, 12:33 (+0200)

License

Get involved