Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

26 datasets found

Dataset poskytuje zoznam zahraničných zastupiteľských úradov akreditovaných pre Slovenskú republiku.
csv
Dataset poskytuje údaje o aktuálnom počte registrovaných občanov SR v konkrétnej krajine pri cestách do zahraničia evidovaných prostredníctvom registračného formulára MZVEZ SR.
csv
Dataset poskytuje aktuálne cestovné odporúčania a upozornenia pre občanov SR pred cestou do zahraničia.
csv
Dataset poskytuje základné informácie o podmienkach vstupu, pobytu a ďalšie špecifiká k jednotlivým štátom sveta.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje základné kontaktné údaje Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam objednávok vystavených Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam faktúr vystavených Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam zmlúv v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset poskytuje aktuálny zoznam vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.
csv
Dataset poskytuje základné informácie o zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset poskytuje zoznam medzinárodných bilaterálnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
csv
Dataset poskytuje informáciu o honorárnych konzulátoch SR v zahraničí.
csv
Dataset poskytuje informácie o aktuálnych podmienkach vstupu do vybraných krajín sveta v podmienkach COVID-19.
csv
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií SAMRS formou Finančnej...
csv
MZVEZ SR - Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v zmysle ustanovení...
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje informácie o časovom harmonograme vytvárania a zverejňovania datasetov vrátane detailných informácií vzťahujúcich sa k...
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam zverejnených datasetov v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje informácie o rozpočte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na rok 2022 podľa...
csv
MZVEZ SR - Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v zmysle ustanovení...
csv

You can also access this registry using the API (see API Docs).

Get involved