Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Úradné hodiny

Popis

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informáciu o úradných hodinách podateľne a útvarov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytujúcich služby pre verejnosť.


Data and Resources


Additional Info
Field Value
Last Updated September 30, 2022, 09:12 (+0200)
Created September 20, 2022, 16:42 (+0200)

License

Get involved