Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Organizačná štruktúra

Popis

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.


Data and Resources


Additional Info
Field Value
Last Updated May 29, 2023, 12:35 (+0200)
Created September 20, 2022, 16:38 (+0200)

License

Get involved