Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Časový harmonogram vytvárania a sprístupňovania datasetov

Popis

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje informácie o časovom harmonograme vytvárania a zverejňovania datasetov vrátane detailných informácií vzťahujúcich sa k jednotlivým datasetom.


Additional Info
Field Value
Last Updated December 20, 2022, 09:55 (+0100)
Created September 13, 2022, 12:11 (+0200)

License

Get involved