O projekte

Portál opendata.mzv.sk bol vytvorený za účelom sprístupnenia otvorených údajov z činnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Obsah portálu tvoria datasety v strojovo spracovateľnej forme podľa štandardov poskytovania údajov v elektronickom prostredí v súlade s Vyhláškou č.78/2020 o štandardoch pre informačné technológie verejnej správy. Obsah portálu a podmienky jeho použitia poliehajú licencii Creative Commons CC0.