Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Rozpočet podľa funkčnej klasifikácie

Download

URL: https://opendata.mzv.sk/dataset/3d3c1c44-7dac-4463-815d-2192a8bb08ae/resource/f2de4752-6d42-4271-bbbc-4ce2d85a730a/download/rozpocet-podla-funkcnej-klasifikacie.csv

Dataset description:

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje informácie o rozpočte Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky na rok 2022 podľa programov a...

Additional Information
Field Value
Data last updated September 13, 2022
Metadata last updated September 13, 2022
Created September 13, 2022
Format CSV
License Creative Commons CCZero
Ckan url https://opendata.bb.microcomp.sk
Datastore active True
Datastore contains all records of source file True
Has views True
Hash d96f55b98e0e460ee574e7f9ec567f24
Id f2de4752-6d42-4271-bbbc-4ce2d85a730a
Mimetype text/csv
Original url https://opendata.bb.microcomp.sk/dataset/3d3c1c44-7dac-4463-815d-2192a8bb08ae/resource/f2de4752-6d42-4271-bbbc-4ce2d85a730a/download/rozpocet-podla-funkcnej-klasifikacie.csv
Package id 3d3c1c44-7dac-4463-815d-2192a8bb08ae
Resource id f2de4752-6d42-4271-bbbc-4ce2d85a730a
Size 1.2 KiB
State active
Task created 2022-09-13 10:15:26.760926
Url type upload

Get involved