Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Zoznam poskytnutých datasetov

URL: https://opendata.mzv.sk/dataset/3245521f-2c78-4159-8880-2db7b14f4555/resource/00e26ac6-ec1f-47d2-8b07-9f767e3278be/download/zoznam_poskytnutych_dotacii_samrs_2022.csv

Dataset description:

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) – Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií SAMRS formou Finančnej pomoci...

Additional Information
Field Value
Data last updated June 29, 2023
Metadata last updated June 29, 2023
Created June 29, 2023
Format CSV
License Creative Commons CCZero
Has views True
Hash 6e0fb53af4a796a993e0088dcf253dfd
Id 00e26ac6-ec1f-47d2-8b07-9f767e3278be
Mimetype text/csv
Package id 3245521f-2c78-4159-8880-2db7b14f4555
Position 2
Size 42.9 KiB
State active
Url type upload

Get involved