Technická podpora

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou obsahu alebo funkčnosťou portálu, technickými otázkami kontaktuje správcu obsahu na adrese opendata@mzv.sk