Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Všeobecné informácie o zverejnených datasetoch

2 datasets found

Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje informácie o časovom harmonograme vytvárania a zverejňovania datasetov vrátane detailných informácií vzťahujúcich sa k...
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam zverejnených datasetov v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
csv

Get involved