Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Organizačná štruktúra, kontakty, organizácie

8 datasets found

Dataset poskytuje zoznam zahraničných zastupiteľských úradov akreditovaných pre Slovenskú republiku.
csv
Dataset poskytuje informáciu o honorárnych konzulátoch SR v zahraničí.
csv
Dataset poskytuje aktuálny zoznam vedúcich zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje aktuálny zoznam organizačných útvarov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset poskytuje základné informácie o zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje základné kontaktné údaje Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informáciu o úradných hodinách podateľne a útvarov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej...
csv
Dataset Publikačného minima štátnej správy. Poskytuje zoznam rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí a európskych...
csv

Get involved