Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Legislatíva, strategické dokumenty

2 datasets found

Dataset poskytuje zoznam medzinárodných bilaterálnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
csv
Dataset poskytuje zoznam multilaterálnych zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
csv

Get involved