Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Cestovanie do zahraničia

5 datasets found

Dataset poskytuje údaje o aktuálnom počte registrovaných občanov SR v konkrétnej krajine pri cestách do zahraničia evidovaných prostredníctvom registračného formulára MZVEZ SR.
csv
Dataset poskytuje aktuálne cestovné odporúčania a upozornenia pre občanov SR pred cestou do zahraničia.
csv
Dataset poskytuje základné informácie o podmienkach vstupu, pobytu a ďalšie špecifiká k jednotlivým štátom sveta.
csv
Dataset poskytuje základné informácie o zastupiteľských úradoch Slovenskej republiky v zahraničí.
csv
Dataset poskytuje informácie o aktuálnych podmienkach vstupu do vybraných krajín sveta v podmienkach COVID-19.
csv

Get involved