Skip to content

Discover the Open Data of the MFEA SR in one place.

Find out more

Zoznam poskytnutých datasetov

URL: https://opendata.mzv.sk/dataset/eb86346b-89ca-431f-a3a2-ddac7cefe678/resource/6218a664-6e4f-483c-85a4-28eee2f3b115/download/zoznam_poskytnutych_dotacii_mzvez_anap_2022.csv

Dataset description:

MZVEZ SR - Dataset Publikačného minima štátnej správy. Obsahuje informácie k poskytovaniu dotácií v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v zmysle ustanovení zákona č....

Additional Information
Field Value
Data last updated June 29, 2023
Metadata last updated June 29, 2023
Created June 29, 2023
Format CSV
License Creative Commons CCZero
Has views True
Hash 8c68f0656b78f75765a96c98bdc5d987
Id 6218a664-6e4f-483c-85a4-28eee2f3b115
Mimetype text/csv
Package id eb86346b-89ca-431f-a3a2-ddac7cefe678
Position 1
Size 101.6 KiB
State active
Url type upload

Get involved