Správca obsahu

Otázky ohľadom portálu je možné zasielať na adresu opendata@mzv.sk.